A construción deste blog responde ás inquedanzas e á iniciativa dun grupo de nais e pais na defensa do ensino público e como medio de protesta ou mobilización fronte aos recortes da Administración e a continua desvalorización da educación pública de calidade en Galicia. Denunciamos as dificultades e os crecentes recortes e entendemos que este non é un problema exclusivo do profesorado, aínda que fose este colectivo o que iniciou as manifestacións ao respecto e a pesar de que tanto os medios coma o poder político pretendan facernos crer que isto é exclusivamente un conflito laboral do profesorado.
Os recortes, o desprestixio e as carencias aféctannos a todos e a todas, á calidade da educación dos nosos fillos e fillas, a toda a sociedade e pensamos que non podemos continuar impasibles, que temos o dereito e a obriga de protestar e denunciar publicamente esta situación, e que de non producirse unha auténtica mobilización social, polo menos que se escoite a nosa voz, a nosa disconformidade…
Este blog non ten ningún tipo de vinculación política nin sindical, e unicamente se crea como un espazo de información, comunicación e intercambio de opinións e experiencias cun obxectivo común, a defensa e a revalorización dunha educación pública de calidade.
Este movemento pretende facerse extensivo ás familias de todos os centros educativos do noso Concello, así como a todas aquelas persoas con sensibilidade e interese na reivindicación do dereito dos nosos fillos e fillas á calidade da súa educación nunha escola publica, de tod@s, para tod@s...

21 nov. 2011

OS RECORTES NA ESCOLA PÚBLICA


Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de GalizaO Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) remite aos Centros esta carta dirixida ás familias na que explican a importancia dos recortes que se están a dar na educación pública, e pregan a súa difusión entre a comunidade educativa:“Estimadas familias:

A maioría das persoas dedicadas á docencia neste país pensamos que a escola debe ser
universal, con identidade, gratuíta, coeducadora, laica, democrática, integradora,
equilibradora das desigualdades e que atenda á diversidade.
Cremos que debe formar as súas cidadás e os seus cidadáns co obxectivo de integrar a
variedade de estratos sociais, culturas, relixións… que constitúen a sociedade.
Entendemos que a educación pública debe ser o alicerce do desenvolvemento do país e un
mecanismo que garanta a calidade, o rigor na formación, a equidade e a igualdade de
oportunidades para homes e mulleres..
Todo isto esixe, por suposto, un grande esforzo de medios materiais e humanos que esta
Consellería non parece querer asumir, se ben non escatima en desviar cartos cara o ensino
concertado, por exemplo. Que acontece entón? Que a proporción docente / nº de
alumnado, xa de por si elevada, está a ser superada non só en casos excepcionais. Que os
comedores son cada vez máis caros e son substituídos por cáterings. Un servizo
imprescindible como é transporte escolar pasa a decidir a través da empresa que o xestiona,
e con criterios nada pedagóxicos, o horario dos rapaces e rapazas.
A propia Administración pon a miúdo en dúbida os propios valores que está obrigada a
transmitir. Fronte á educación non sexista, subvenciónase con millóns de euros a centros que
segregan por sexo. No canto de equilibrar as desigualdades parece que se quere formar
unha caste de peóns de escasa cualificación. En vez de atender axeitadamente a diversidade,
relégase un sector do alumnado á exclusión do sistema educativo e social. En lugar de
fomentar a integración social conságrase a separación do alumnado en moitos centros
públicos infradotados polo simple feito de atoparse en barrios pouco favorecidos ou en
zonas rurais afastadas. E xa se empezan a oír voces que dubidan da conveniencia dun ensino
gratuíto para todos/as e en todas as etapas, á vez que se concertan estudos non obrigatorios.
Mesmo altos representantes da Consellería de Educación amósanse convencidos do
“incumprimento xeneralizado do horario de traballo dos/as docentes” e, apoiados por algúns
medios de comunicación, están a venderlle á sociedade que o profesorado está integrado
por un fato de lacazáns. Ademais, xustíficanse demagoxicamente as medidas de recorte
referíndose á esixencia de “traballar máis en tempos de crise”.
Pero non se di que estes recortes “necesarios” supoñen a redución de postos de traballo, a
eliminación de agrupamentos específicos, desdobramentos ou outras medidas de atención á
diversidade, a non implementación do acordo de agrupamentos (imprescindible para o
ensino no rural), o aumento das materias afíns impartidas por profesorado de Secundaria
non especialista nas mesmas… Ademais, pódense ofrecer cifras:
máis de 200 mestras e mestres de Primaria (tendo en conta só aos que aprobaron o
ano pasado e este) impartindo materias diferentes á súa especialidade (para as cales,
en moitos casos, non están formadas).
Faltaron por cubrir unhas 240 prazas sobre as xubilacións que houbo (habendo un
aumento do alumnado).
6 unidades de Educación Infantil e 58 de Primaria que desaparecen, e elimínanse
ademais 94 postos de traballo na última modificación dos catálogos.
14 centros suprimidos.E todo isto vai en detrimento da calidade do ensino, non só das nosas condicións laborais."


No hay comentarios:

Publicar un comentario